Notepad History

Schowek Historii

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Epoki w dziejach ludzkości

Epoki, które wam dzisiaj przedstawię zazwyczaj pojawiają się tylko na sprawdzianach, dlatego opisałam tylko te, które można znaleźć w podręczniku od historii.

Paleolit – starsza epoka kamienia. Najstarsza z epok prehistorii, rozpoczęła się ok. 5-3 mln lat p.n.e. Podstawowym jej surowcem do wyrobu narzędzi był kamień. Nauczono posługiwać się ogniem. Ludzie paleolitu prowadzili wędrowny tryb życia. W okresie tym pojawił się człowiek współczesny (homo sapiens).

Neolit – młodsza epoka kamienia. Na Bliskim Wschodzie zaczęła się ok. 9 tys. lat p.n.e., a w Europie od ok. 7 tysiąclecia*. Ludzie postawili na osiadły tryb życia. Zaczęli uprawiać pola, hodować zwierzęta. Kamień nadal pozostawał podstawowym surowcem wyrobu narzędzi. W okresie tym zaczęło rozwijać się rzemiosło.

Epoka Brązu –rozpoczęła się najprawdopodobniej pod koniec 3 tysiąclecia p.n.e. Podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi był wtedy brąz –stop miedzi i cyny.

Epoka Żelaza – przypada na okres od połowy 2 tysiąclecia p.n.e.  Podstawowym surowcem do wyrobu narzędzi było żelazo. W epoce tej pojawiło się pismo, powstawały wielkie imperia i cywilizacje miejskie.

*Rewolucja neolityczna – proces przejścia ze starszej epoki kamienia do neolitu.

Zaza

 

Both comments and pings are currently closed.